Beginnersgroep wegatletiek

Ook in 2017 organiseert Fortius (voorheen Hercules en Parthenon) een cursus voor de beginnende hardloper.
De cursus wordt twee maal per week gegeven op maandag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur.
De cursus begint met een zogenaamde “snuffel”-periode van 6 weken, waarin je kunt testen of de trainingen je bevallen. De kosten voor deze “snuffel”-periode zijn € 19,95 en deze wordt afgesloten met een Testloop. Als het lopen je bevalt, dan word je lid van Fortius en gaan we trainen voor de eindloop begin juni, waarbij je de 5 km zal afleggen. Dan heb je 15 weken getraind. We sluiten de loop af met een gezellige barbecue!

Lees meer: Beginnersgroep wegatletiek

Contributie

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd via de ING op de 1e van de maand. Echter doordat t.g.v. de fusie de contracten bij de ING moeten worden aangepast, hetgeen enige tijd in beslag neemt, zal de contributie van januari 2017 later worden geïnd. De prognose is dat het in week 4 van januari 2017 zal gaan plaatsvinden. Excuses voor het ongemak.

Het bestuur van "Fortius"

Uitslagen 1e Fortius Trainingsloop

Vandaag werd in een winterse temperatuur de eerste Fortius Trainingsloop gehouden. Het parcours moest met enkele honderden meters worden ingekort, omdat de atletiekbaan door de gladheid niet te belopen was. Op de rest van het parcours was de gisteren gevormde ijzel grotendeels weggesmolten.
Uitslagen 1e Fortius Trainingsloop 8-1-2017 Dordrecht.

De volgende Fortius Trainingsloop is op zondag 5 februari.

Stand van zaken clubtenue Fortius

Bij een "nieuwe club"  hoort ook een nieuw tenue.  De kledingcommissie is druk bezig met het zoeken naar de juiste leverancier, daar de kleding toch aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Het streven is om de kleding voor de start van de competitie beschikbaar te hebben. Mocht dit niet lukken, dan mogen de oude clubtenues  nog  gebruikt  worden.